Výkres hodnot v území

Měřítko 1:  


Press button in the toolbar then draw line on the map.

Line
Obsah
Sum
Vymazat

Autor: Daniel Franke
E-Mail: info@digitalnigrafika.cz
Datum: 1.1.2013

http://www.digitalnigrafika.cz/
tel:775958401

Informace k mapě:

Zvětšení:
Klikněte jednou na mapě k centrovanému zvětšení nebo tažením myši vyberte oblast, kterou checte zvětšit.
Zmenšení:
Klikněte jednou na mapu.
Posun:
Klikněte na mapu, přidržte stisknuté tlačitko myši a přesuňte mapu vybraným směrem.
Zpět k plnému rozsahu mapy.
 

Další nástroje:

Zapněte nebo vypněte odečítaní souřadnic.
Posunujte kurzor po mapě. Souřadnice jsou zobrazeny ve stavovém řádku prohlížeče nebo v textovém boxu.
Zapnutí nebo vypnutí měření.
Použijte myš k tažení linie, jež reprezentuje vzdálenost, kterou chcete změřit. Linie muže mít jeden nebo více úseků. Dvojtým kliknutím myši ukončíte linii. Změřená délka je zobrazena ve stavovém řádku prohlížeče nebo v textovém boxu.
Zvětšit
Zmenšit
Posunovat
Zpět na plný rozsah
Tisk
Měření délek
Odečítání souřadnic