WMS služby (2. vojenské mapování, BPEJ, geologie)

Měřítko 1:  

Autor: Daniel Franke
E-Mail: info@digitalnigrafika.cz
Datum: 1.1.2013

http://www.digitalnigrafika.cz/
tel:775958401

Informace k mapě:

Zvětšení:
Klikněte jednou na mapě k centrovanému zvětšení nebo tažením myši vyberte oblast, kterou checte zvětšit.
Zmenšení:
Klikněte jednou na mapu.
Posun:
Klikněte na mapu, přidržte stisknuté tlačitko myši a přesuňte mapu vybraným směrem.
Zpět k plnému rozsahu mapy.
 

Další nástroje:

Zapněte nebo vypněte odečítaní souřadnic.
Posunujte kurzor po mapě. Souřadnice jsou zobrazeny ve stavovém řádku prohlížeče nebo v textovém boxu.
Zvětšit
Zmenšit
Posunovat
Zpět na plný rozsah
Tisk
Odečítání souřadnic